Освітній процес

Документи  до 2019/2020 навчального року        

НОРМАТИВНА  БАЗА  ОСВІТИ(сайт ВАНО)

 

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

 


ОСВІТНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

 

 


 


ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

 


Початкова школа

 

Основна, старша школа

 


Ведення документації

 


Робота з обдарованими учнями

 


НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ

 


ВИХОВАННЯ

 

Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

 

Практичний психолог

 

 

Навчальний план

Пояснювальна записка до

навчального плану

2019-2020н.р.

 

І. Загальні засади

 

1). Режим роботи навчального закладу  - п’ятиденний.

          2). Мова навчання – українська.

          3). Кількість класів та учнів  - 10   класів, 165   учнів.

4). Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано навчально-виховний процес :

- Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №778,

- Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462,

- Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87,

- Концепція Нової української школи, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, 

- Державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392,

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63.

5). Робочий навчальний план комунального закладу Мізяківсько-Хутірського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу на 2019-2020 н.р. складено відповідно до Методичних рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2019-2020 н.р. а саме:

-         для 1-2 класів –  за Типовою освітньою програмою, розробленою під       керівництвом  Р.Б.Шияна, затвердженою наказом  МОН України  №268 від 21.03.2018 

-         для 3-4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407;

-         для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти для 5-9 класів з українською мовою навчання, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року №405;

     - для 10 класу -  за Типовою освітньою програмою закладів загальної

        середньої освіти для 10-11 класів затвердженою наказом МОН України  від

       20.04.2018 № 408.

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 

У 4 класі буде проводитись додатково 1 година для покращення знань з української мови.

У 6 класі буде проводитись факультативний курс «Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології», з  метою засвоєння учнями знань про основні морфологічні одиниці та їх функції в мовленні; формування умінь та навичок доречно й стилістично виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів (Програма факультативного курсу з української мови та літератури, схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісіями з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 04.07.2019 № 221/12-Г-551), автори Тетяна Гнаткович, Олеся Калинич).

     У 8 класі буде проводитись факультативний курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» за програмою факультативного курсу з української мови та літератури, схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісіями з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 04.07.2019 № 221/12-Г-551), автор Тетяна Гнаткович. Основна мета даного курсу  засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні функції в мовленні; формування умінь і навичок доречно й стилістично виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів; збагачення синтаксичної будови мовлення школярів.

У 9 класі буде проводитись факультативний курс «Синтаксис складного речення» за програмою факультативного курсу з української мови та літератури, схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісіями з української мови та літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (Лист Інституту модернізації змісту освіти від 04.07.2019 № 221/12-Г-551), автор Тетяна Гнаткович. Основна мета факультативного курсу полягає в поглибленні знань про синтаксис складних речень, їх будову, семантику, синонімію, інтонаційні, пунктуаційні й стилістичні особливості, у формуванні вмінь і навичок конструювання різноманітних синтаксичних конструкцій й використання їх в усній і писемній формах у різних мовних стилях і жанрах.

Завдяки введенню цих факультативних  курсів за вибором плануємо покращити знання учнів із даних предметів, добитися кращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та  підготувати  учнів старших класів  до самостійного життя, сформувавши ключові компетенції, підготувавши їх до визначення професій.

У 3-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8 та 9 класах буде читатися інтегрований курс «Мистецтво».

     Предмети  варіативної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме:

-         8 клас – «Основи захисту Вітчизни» - 1/0;

-         9 клас – «Основи захисту Вітчизни» - 0/1

 Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме:

-         5 клас –  «Українська мова» – 3/4;

-         6 клас  –  «Українська мова» – 4/3;

-         7 клас –   «Українська мова» – 2/3;

-         7 клас  –  «Хімія» – 2/1;

-         8 клас –   «Історія України» – 2/1;

-         9 клас –  «Історія України» – 1/2;

-         9 клас – «Географія» – 2/1;

-         10 клас – «Історія України» – 3/2;

-         10 клас – «Географія» – 1/2;

-         10 клас – «Інформатика» – 2/1;

-         10 клас – «Технології» –1/2;

-         10 клас – «Хімія» – 1/2;

-         10 клас – «Захист Вітчизни» – 2/1;

          Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради           ( протокол 13  від 30.08.2019)  обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура» у 5-9 класах: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Гімнастика»;  у 10 класі  – «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол»

 

ІІІ. Загальні положення

 

Поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови, трудового навчання не здійснюється, а при вивченні  інформатики у 5,6,7,8, 9 класах здійснюється  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)  компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами).

Навчальний план

початкової школи  (1- 2 класи) з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік

 

(за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом  Р.Б.Шияна)

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

Разом

Українська мова

5

5

10

Іноземна мова

2

3

5

Математика

3

3

6

Я досліджую світ

7

8

15

Мистецтво

2

2

4

Фізична культура

3

3

6

Усього

19+3

21+3

40+6

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

 

 

-

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

42

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

22

24

46

 

 

 

Директор                                                                                              О.А.Гавура

Навчальний план

для 3-4 класів з українською мовою навчання

на 2019-2020 навчальний рік

 

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року №407)

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

3

4

Разом

 

Мови і літератури

Українська мова

7

7+1

14+1

 

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

2

2

4

 

Математика

Математика

4

4

8

 

Природознавство

Природознавство

2

2

4

 

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

2

 

Мистецтво

Мистецтво: музичне мистецтво,

образотворче мистецтво

1

1

2

 

 

 

1

1

2

 

Технології

Трудове навчання

1

1

2

 

Сходинки до інформатики

1

1

2

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

2

 

Фізична культура

3

3

6

 

Усього

 

21+3

22+3

43+6

 

Варіативна частина

 

Всього додаткових годин

-

-

-

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

23

23

46

 

 

Всього:

 

24

 

25

 

49

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                  О.А.Гавура

Навчальний план

для 5-9 класів

на 2019-2020 навчальний рік

 

(відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти для 5-9 класів з українською мовою навчання, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року №405)

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

Всього

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

13,5

 

Українська література

2

2

2

2

2

10

 

Іноземна мова

3

3

3

3

3

15

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

 

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

 

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

3

 

Образотворче

мистецтво

1

1

1

-

-

3

 

Мистецтво

-

-

-

1

1

2

 

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

 

Алгебра

-

-

2

2

2

6

 

Геометрія

-

-

2

2

2

6

 

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

2

 

Біологія

-

2

2

2

2

8

 

Географія

-

2

2

2

1,5

7,5

 

Фізика

-

-

2

2

3

7

 

Хімія

-

-

1,5

2

2

5,5

 

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

 

Інформатика

1

1

1

2

2

7

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

15

 

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

136,5+15

 

Основи Захисту Вітчизни

-

-

-

0,5

0,5

1

 

Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології

-

1

-

-

-

1

 

Синтаксис простого та простого ускладненого речення

-

-

-

1

-

1

 

Синтаксис складного речення

-

-

-

-

1

1

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

1

-

1,5

1,5

4

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

157

 

Всього

23,5+3

27,5+3

28+3

30+3

31,5+3

140,5 +15

 

 

 

 

 

 

Навчальний план

за курс повної загальної середньої освіти

на 2019-2020 навчальний рік

 

(відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти для 10-11 класів затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408)

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

Базові предмети

27

Українська мова

2+2

Українська  література

2+2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова

2+1

Історія України 

1,5+1

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2+1

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика;

Технології

 

1,5

1,5

Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

8

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

.